Ansökan

Välkommen att söka till oss!

Ansökningsförfarandet till våra skolor och omsorgsverksamheter ser olika ut.

 • Till våra grund- och grundsärskolor ansöker man om en plats genom att skicka in en ansökan till den eller de skolor man är intresserad av. En komplett ansökan ska innehålla 
  - Ansökningsblankett – fullständigt ifylld 
  - Neuropsykiatrisk utredning  
  - Pedagogiskt utlåtande/kartläggning
  - Om ni söker till grundsärskola bifogar ni även er hemkommuns beslut om mottagande i särskola
   
 • Till våra gymnasie- och gymnasiesärskolor söker man via gyantagningen.se
   
 • Till våra omsorgsverksamheter ansöker man om en plats via LSS-handläggaren i hemkommunen. Till vissa verksamheter ska även en ansökan skickas direkt till verksamheten. 

På respektive verksamhets webbplats finns detaljerad information om hur man söker till var och en av dem. Du hittar länkar till våra samtliga webbplatser längst ner på denna sidan.

Varmt välkommen till oss.