Lättläst

Här kan du läsa vilka skolor och omsorgsverksamheter vi har. Och hur vi arbetar.

Hos Utvecklingspedagogik finns skolor och flera omsorgsverksamheter.  De är till för barn, ungdomar och vuxna med  autism eller utvecklingsstörning. Man kan också ha både autism och utvecklingstörning. 

Våra skolor 

 • Balderskolan i Norrtälje - förskola, grundsärskola, gymnasiesärskola
 • Häggviks Gymnasium i Sollentuna - gymnasium, gymnasiesärskola
 • Lunaskolan Bromma i Bromma - grundskola, grundsärskola
 • Lunaskolan Södra i Johanneshov- grundskola
 • Lunagymnasiet på Lidingö - gymnasium
 • Svedenskolan Bergshamra i Solna - grundskola, grundsärskola

Våra omsorgsverksamheter är:

 • Balder Fritid i Norrtälje - korttidstillsyn
 • Balder Daglig Verksamhet i Norrtälje
 • Cameleonten  Daglig Verksamhet i Sollentuna
 • Häggvik Fritid i Sollentuna - korttidstillsyn
 • Häggviks Ungdomsboende i Sollentuna
 • Luna Fritid Bromma  i Bromma - korttidstillsyn
 • Luna Fritid Södra i Johanneshov - korttidstillsyn
 • Rudebacken Korttids i Väddö - korttidsvistelse

Alla våra omsorgsverksamheter omfattas av LSS, lagen om stöd och service till  vissa funktionshindrade. För att få gå i en av våra omsorgsverksamheter måste en LSS-handläggare i hemkommunen godkänna det.

Hos Utvecklingspedagogik är elevernas och brukarnas trivsel, trygghet och utveckling viktiga områden. Därför är vi noga med att  de som arbetar hos oss är engagerade och har goda kunskaper. 

För att kunna ge ett så bra stöd som möjligt  tar vi reda vi reda på vad elever och brukare hos oss har för intressen och vad de är bra på. Vi anpassar sedan stödet efter vad eleven eller brukaren behöver.

Vi vill också gärna hålla kontakt med och samarbeta med  föräldrar. Om eleven eller brukaren är över 18 år kanske det finns någon annan närstående som vi ska ha kontakt med.

Vi tycker att det är viktigt att vi är bra på det vi gör och att vi hela tiden blir bättre. Därför får alla som arbetar på Utvecklingspedagogik utbildning inom olika områden som är viktiga för deras arbete.

Vill du veta mer om oss kan du gå in på våra olika webbplatser. Du hittar länkar till dem längst ner på den här sidan.Välkommen till oss!