Lättläst

Här kan du läsa om vad vi gör. Du kan också läsa om hur vi arbetar och vad vi tycker är viktigt. Välkommen till oss.

Hos Utvecklingspedagogik finns tre skolor och flera omsorgsverksamheter. Dessa är:

Svedenskolan Bergshamra som är en grundsärskola och grundskola. På grundsärskolan går elever som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd och en utvecklingsstörning. På grundskolan går elever som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd. Här finns också förskoleklass, fritidshem och korttidstillsyn. Svedenskolan Bergshamra finns i Solna.

Svedenskolan Mälarhöjden som är en grundsärskola och grundskola. På grundsärskolan går elever som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd och en utvecklingsstörning. På grundskolan går elever som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd. Här finns också förskoleklass och fritidshem. Svedenskolan Mälarhöjden finns i Hägersten.

Sveden Fritid som är fritidsverksamheten som bedrivs vid Svedenskolan Bergshamra och Svedenskolan Mälarhöjden. Sveden Fritid är öppet på eftermiddagar och på loven, består av fritidshem vid Svedenskolan Bergshamra och Svedenskolan Malarhojden samt korttidstillsyn vid Svedenskolan Bergshamra.

Häggviks Gymnasium som är en gymnasiesärskola och ett gymnasium. På gymnasiesärskolan går elever som har någon form av utvecklingsstörning. På gymnasiet går elever som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd. Häggviks Gymnasium finns i Sollentuna.

Häggvik Fritid som är en fritidsverksamhet för elever vid Häggviks Gymnasium. Häggvik Fritid är öppet på eftermiddagar och på alla lov. Häggvik Fritid finns i Sollentuna i anslutning till Häggviks Gymnasium.

Häggviks Ungdomsboende där ungdomar som har en lindrig/måttlig utvecklingsstörning och en diagnos inom autismspektrumtillstånd kan bo sju dagar i veckan. På Häggviks Ungdomsboende kan du bo i ett eget rum i en korridor, i träningslägenhet eller i en egen lägenhet.

Rudebacken som är ett sommarkollo och helgboende för barn och ungdomar med lindrig/måttlig utvecklingsstörning och en didagnos inom autismspektrumtillstånd. Hit kan du komma på sommaren och helgerna. På Rudebacken får du göra roliga saker och träffa kompisar. Rudebacken finns i Roslagen.

Cameleonten som är en daglig verksamhet för vuxna som behöver extra stöd för att klara av sina arbetsuppgifter. Cameleonten finns i Sollentuna.

Alla verksamheter inom Utvecklingspedagogik bidrar till att du som elev eller brukare får ökade kunskaper, livskvalitet och delaktighet i samhället.

Hos Utvecklingspedagogik är dina kunskaper, din trygghet, uveckling och ditt välbefinnande viktigast. Våra kunniga och engagerade medarbetare ser till att du lär dig  olika saker. Till exempel om de olika ämnena i skolan och hur man hanterar olika situationer i vardagslivet. Vi tar reda på vad du har för intressen och vad du är är bra på. Det är viktigt för oss att veta för att kunna ge så bra stöd som möjligt. Hos oss får du  det stöd som just du behöver. Vi vill också gärna hålla kontakt med  dina föräldrarna och samarbeta med dem.

Vi tycker att det är viktigt att vi hela tiden blir bättre. Därför får alla som arbetar på Utvecklingspedagogik den utbildning de behöver.

Vill du veta mer om oss kan du gå in på våra olika webbplatser. Du hittar länkar till dem längst ner på den här sidan.

Välkommen till oss!