Rudebacken

Kollo och helgkorttids i Roslagen

Rudebacken är en korttidsvistelse i Roslagen för barn och ungdomar med måttlig/lindrig utvecklingsstörning eller en diagnos inom autismspektrumtillstånd. Med hjälp avkompetenta och engagerade medarbetare får ungdomarna ha roligt, utveckla sina sociala förmågor och prova olika aktiviteter.

Rudebacken drivs av Utvecklingspedagogik Sverige AB. Utvecklingspedagogik bedriver utbildnings- och omsorgsverksamhet som ger ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Samtliga verksamheter präglas av hög kvalitet, ständig utveckling och individfokus.

Kollo och helgkorttids i Roslagen - besök Rudebacken