Våra skolor och omsorgsverksamheter

Här finns en kort beskrivning av våra skolor och omsorgsverksamheter.  I samtliga omsorgsverksamheter omfattas brukaren av LSS, (Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade). Mer information finns på respektive verksamhets webbplats. Länkar till webbplatserna finns längst ner på sidan. Vill du veta var våra verksamheter finns, klicka här.

Förskola

 • Balder Förskola - för barn med funktionsnedsättning

Grund-och grundsärskolor

 • Svedenskolan Mälarhöjden - grundskola för elever med autism och grundsärskola för elever med autism och utvecklingsstörning
 • Svedenskolan Bergshamra - grundskola för elever med autism och grundsärskola för elever med autism och utvecklingsstörning
 • Lunaskolan Bromma - grundskola för elever med Aspergers syndrom, ADHD och liknande neuropsykiatriska diagnoser
 • Lunaskolan Södra - grundskola för elever med Aspergers syndrom, ADHD och liknande neuropsykiatriska diagnoser
 • Balderskolan -  grundsärskola för elever med utvecklingsstörning

Gymnasie- och gymnasiesärskolor

 • Häggviks Gymnasium - gymnasieskola för elever med autism och gymnasiesärskola för elever med utvecklingstörning
 • Lunagymnasiet - gymnasium för elever med Aspergers syndrom, ADHD och liknande neuropsykiatriska diagnoser
 • Balderskolan - gymnasiesärskola för elever med utvecklingsstörning

Korttidstillsyn

 • Sveden Fritid  -  fritidshem för barn 6-12 år (Svedenskolan Bergshamra och Svedenskolan Mälarhöjden) och korttidstillsyn för barn 13-16 år (Svedenskolan Bergshamra)
 • Häggvik Fritid  - korttidstillsyn för elever vid Häggviks Gymnasium
 • Balder Fritid - korttidstillsyn för barn 13-16 år
 • Luna Fritid - korttidstillsyn för barn 13-16 år vid Lunaskolan Bromma och Lunaskolan Södra

Korttidsvistelse

 • Rudebacken Korttids -  sommarkollo och helgkorttids för barn och ungdomar med måttlig/lindrig utvecklingsstörning och/eller autism
 • Balder Korttids - korttidsvistelse för barn, ungdomar och vuxna

Barn- och ungdomsboende

 • Häggviks Ungdomsboende -  sjudygnsboende för ungdomar med lindrig/måttlig utvecklingstörning och autism
 • Luna Ungdomsboende - sjudygnsoende för elever vid Lunagymnasiet

Dagliga verksamheter

 • Cameleonten Daglig Verksamhet - daglig verksamhet för personer ​med utvecklingsstörning och/eller autism
 • Balder Daglig Verksamhet - daglig verksamhet för vuxna

Elevkö, ansökan och skolplacering

Läs om elevkö, ansökan och skolplacering vid

Vi får många frågor från intresserade föräldrar om elevkö, ansökan och skolplacering hos oss. Klicka på länken "Frågor och svar om ansökan, elevkö och skolplacering" nedan för att läsa svaren på vanliga frågor som vi ofta får.  Svaren gäller skolformerna grundskola och grundsärskola vid Lunaskolan Bromma, Lunaskolan Södra, Svedenskolan Bergshamra och Svedenskolan Mälarhöjden.

www.lunaskolan.se
www.svedenskolanbergshamra.se
www.svedenskolanmalarhojden.se