Svedenskolan Bergshamra

Grundskola, grundsärskola, fritidshem och korttidstillsyn för elever med autism.

Svedenskolan Bergshamra är en fristående skola för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Här finns förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och korttidstillsyn. Med kompetenta och engagerade pedagoger baserar vi utbildningen på varje elevs förmågor och förutsättningar.

Svedenskolan Bergshamra, drivs av Utvecklingspedagogik Sverige AB. Utvecklingspedagogik bedriver utbildnings- och omsorgsverksamhet som ger ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Samtliga verksamheter präglas av hög kvalitet, ständig utveckling och individfokus.

Grundskola, grundsärskola, frtitidshem och korttidstillsyn i stocksholmsområdet för elever med autism - besök Svedenskolan Bergshamra

För att komma till Edwise klickar du här.