Synpunkter, klagomål och beröm

Utvecklingspedagogik Sverige AB erbjuder skolor och omsorgsverksamheter av hög kvalitet. Men vi vill hela tiden utvecklas och bli ännu bättre. Vi vill därför gärna ta del av dina synpunkter och lära oss av dem, oavsett om det gäller klagomål, förslag eller beröm.

Vi vill gärna att du delger oss dina synpunkter. Skriv om du önskar få ett svar. I så fall kommer du att få ett svar inom sju dagar där vi berättar hur vi har hanterat ärendet. Vill du vara anonym går det givetvis bra, men då kan vi inte återkoppla till dig. I formuläret som du kommer till när du klickat på nedanstående länk är fält markerade med * obligatoriska att fylla i.

Klicka här för att skicka synpunkter, klagomål eller beröm.

Våra rutiner vid synpunkter, klagomål eller beröm

  • Formuläret skickas automatiskt till huvudman samt skolchef och omsorgschef.
  • Ärendet registreras.
  • Verksamhetschef eller rektor på den verkskamhet  som berörs delges synpunkten, klagomålet eller berömmet.
  • Om kontaktuppgifter finns skickas en bekräftelse på att synpunkterna, klagomålet eller berömmet tagits emot.
  • Om du önskat ett svar ges en återkoppling inom sju dagar där vi berättar hur ärendet har hanterats.

Vi använder synpunkter, klagomål och beröm som en del i vårt kontinuerliga kvalitetsarbete.